Program 1Azam adalah usaha strategik oleh Kerajaan untuk membasmi kemiskinan.