MEMBELI rumah boleh menjadi salah satu pembelian terbesar akan membuat dalam hidup mereka, tetapi dengan kos keseluruhan hartanah semakin meningkat kebanyakan orang tidak mampu untuk berbuat demikian. Dalam usaha untuk membantu golongan ini, kerajaan memperkenalkan Skim Rumah Pertamaku.

Skim Rumah Pertamaku telah diperkenalkan pada awal tahun 2011 oleh kerajaan dengan tujuan untuk membantu golongan muda, yang telah menyertai tenaga kerja dan mendapat RM3, 000 sebulan atau kurang, untuk memiliki rumah pertama mereka . Selepas pengumuman Bajet 2013, kelayakan pendapatan bulanan telah dinaikkan kepada RM5, 000 untuk individu atau RM10, 000 untuk pasangan.

Skim ini membolehkan golongan muda untuk mendapatkan 100% pembiayaan daripada institusi kewangan (100% LTV / margin berbanding dengan biasa 90% yang ditawarkan oleh kebanyakan bank-bank), yang membolehkan mereka untuk memiliki rumah pertama mereka tanpa perlu membayar 10% bayaran pendahuluan. Pembeli masih perlu membayar yuran tempahan dan / atau deposit kepada penjual di bawah syarat-syarat Perjanjian Jual Beli, sementara menunggu pembayaran pembiayaan rumah oleh bank. Apabila dokumentasi pembiayaan selesai, pembeli kemudian akan balik dari pembayaran pembiayaan oleh bank. Pembeli boleh cuba untuk membuat perkiraan dengan penjual untuk penangguhan pembayaran deposit belum selesai pembayaran oleh bank; permintaan tersebut adalah bergantung kepada kesanggupan penjual.

Cagamas SRP Berhad akan menjamin bank atas pembiayaan di atas paras 90%, iaitu jika peminjam mendapat pembiayaan 100%, Cagamas SRP akan menjamin sebanyak 10% (sekali gus meningkatkan 90% hingga 100%) daripada pembiayaan. Dengan skim ini, anda juga boleh menikmati pengecualian 50% duti setem bagi pembelian harta kediaman pertama anda dan ini boleh didapati sehingga 31 Disember 2014.

Apakah kriteria peribadi yang diperlukan untuk menjadi layak untuk skim ini?

1. Warganegara Malaysia.
2. Pembeli rumah kali pertama.
3. Individu sehingga umur 35 tahun.
4. Pendapatan kasar tidak melebihi RM5, 000 sebulan bagi peminjam tunggal, atau pendapatan kasar sebanyak RM10, 000 untuk pasangan.
5. Semua obligasi pembayaran balik hutang dari bank-bank dan bukan bank (termasuk mereka yang tidak dilindungi oleh CCRIS) tidak boleh lebih daripada 60% daripada pendapatan bulanan selepas potongan berkanun (iaitu cukai, KWSP, PERKESO) atau had maksimum pinjaman bank, yang mana lebih yang lebih rendah.

Selain memenuhi semua kriteria peribadi, terdapat juga kriteria harta layak untuk Skim Rumah Pertamaku Malaysia:

1. Nilai hartanah sekurang-kurangnya RM100, 000.
2. Nilai harta maksimum RM400, 000.
3. Hartanah kediaman sahaja.
4. Untuk memegang pajakan, baki pajakan ≥ 60 tahun.
5. Pemilik diduduki.

Terakhir adalah keperluan pembiayaan bagi Skim Rumah Pertamaku Malaysia:

1. Pilihan pembayaran balik sehingga 40 tahun atau sehingga umur 65 tahun, yang mana terdahulu.
2. Kemudahan Amortizing sahaja (tiada ciri-ciri semula drawable).
3. Ansuran dibayar melalui potongan gaji bulanan atau arahan tetap.
4. Insurans Wajib / Takaful.

Anda mungkin ingin tahu, adakah anda perlu membayar kadar faedah yang lebih tinggi atau fi dalam skim ini? Tidak, hanya kadar faedah biasa bagi bank tersebut hendaklah terpakai, dan anda tidak perlu membayar untuk jaminan Cagamas SRP Berhad. Juga untuk maklumat anda, skim ini merangkumi kedua-dua hartanah yang telah siap dan orang-orang di bawah pembangunan.

sumber