Bajet 2014

Maklumat MyBajet adalah sumber utama anda Bajet berita, maklumat, nasihat, idea dan tips Malaysia. Ia adalah sumber sehenti anda pengetahuan praktikal bagaimana Bajet 2014 dapat membantu memperbaiki kehidupan anda dan mengubah masyarakat kita.

Kini, ia boleh didapati di App Store Google untuk anda. Akses MyBajet kemas kini dan berita betul di hujung jari anda. Hanya klik [...]

Bajet 2014  ,  Blog  ,  Feature

Orang ramai yang mahu menyumbang idea untuk Bajet 2015 boleh berbuat demikian dengan serta-merta atau tidak lewat daripada akhir bulan Julai.

Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah berkata mereka boleh menghantar e-mel kepada Kementerian Kewangan untuk berkongsi idea dan untuk dipertimbangkan.

“Idea-idea yang diberi rakyat diperlukan selaras dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

“Berikan [...]

Berikut adalah ucapan Bajet Tahun 2014 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Datuk Seri Najib Tun Razak di Dewan Rakyat hari ini:

Ucapan Bajet Tahun 2014 lengkap di sini

“Memeperteguhkan ketahanan ekonomi, memperkasa transofrmasi dan melaksana janji’.

Tuan Yang di-Pertua,

Saya mohon mencadangkan supaya Rang Undang-undang bertajuk “Suatu Akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada Kumpulan Wang Disatukan [...]