Budget 2014: Malaysia

100 Touchpoints Belanjawan 2012 “DASAR TRANSFORMASI NASIONAL: BAJET MEMBELA RAKYAT, MENSEJAHTERA NEGARA” KEMENTERIAN KEWANGAN MELIGAT PELABURAN

1. Meliberalisasi 17 subsektor perkhidmatan 2. Pelaksanaan Rolling Plan Kedua berjumlah RM98.4 bilion 3. Pengurusan nilai bagi projek baru bernilai RM50 juta ke atas 4. Dana Mudahcara perkongsian awam-swasta (PPP) – RM2.5 Bilion 5. Pembangunan Lima Wilayah Koridor (RM978 juta) 6. Pakej Rangsangan Khas – RM6 Bilion

MEMPERGIAT PERUSAHAAN [...]