Q: Apakah KAR1SMA?

A: KAR1SMA berdiri untuk Kebajikan Rakyat 1Malaysia.

Q: Siapakah yang boleh mendapat manfaat dari KAR1SMA?

A: Kanak-kanak, warga tua, warga OKU, balu polis dan askar, dan komuniti.

Q: Apakah fokus utama program ini?

A: Fokus KAR1SMA adalah untuk membangunkan masyarakat menerusi program bantuan kemasyarakatan secara holistik.

Q: Apakah kriteria kelayakan KAR1SMA?

A: Kriteria kelayakan KAR1SMA adalah seperti berikut:

Warganegara Malaysia [...]