SARA 1Malaysia

1. Apakah syarat-syarat skim pinjaman yang ditawarkan?

Amaun pinjaman yang ditawarkan adalah RM5,000 untuk setiap isi rumah bagi tujuan membeli 5,000 unit Amanah Saham 1Malaysia (AS 1Malaysia)I. Ciri-ciri khas Skim ini membolehkan para peserta membayar balik hanya bayaran minimum secara ansuran melalui 60 bayaran bulanan. Tempoh pembiayaan adalah 5 tahun.

2. Adakah penyelesaian awal pinjaman dibenarkan?

Penyelesaian awal [...]

1. Bagaimanakah saya membuat permohonan untuk menyertai Skim ini?

Para pemohon yang berminat hendaklah mendapatkan borang permohonan di salah satu cawangan bank-bank terlibat mulai 30 Januari 2012**. Borang-borang yang telah lengkap diisi berserta dokumen yang berkenaan hendaklah diserahkan kepada pihak bank untuk disemak dan dipertimbangkan.

**Tertakluk kepada pindaan

2. Apakah bank-bank yang menyertai skim ini?

Empat bank iaitu Maybank, [...]

KELAYAKAN Permohonan terbuka kepada seluruh warganegara Malaysia berumur antara 18 hingga 58 tahun Pemohon mesti mempunyai pendapatan kasar isi rumah antara RM500 hingga RM3,000 Pemohon tidak muflis sepanjang tempoh pembiayaan pinjaman Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh bank Pemohon dan /atau pasangan tidak menerima bantuan dari skim-skim khas lain Kerajaan yang diuruskan oleh ASNB: Program Bantuan Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT); ASB Sejahtera; dan ASW [...]

1. Apakah “Skim SARA 1Malaysia”?

Skim ini merupakan suatu skim khas yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia bertujuan untuk menggalakkan penyertaan golongan berpendapatan rendah menabung dan melabur di samping untuk membantu mereka menangani kesan kenaikan kos sara hidup semasa.

Skim ini dikendalikan dengan kerjasama Permodalan Nasional Berhad (PNB) serta institusi-institusi kewangan terlibat.

Melalui Skim ini, rakyat Malaysia yang berkelayakan [...]