SME

S: Apakah Skim Kewangan Teknologi Hijau?

J: Skim Kewangan Teknologi Hijau (SKTH) ialah skim kewangan istimewa diperkenalkan oleh kerajaan untuk menyokong pertumbuhan/perkembangan Teknologi Hijau (TH) di Malaysia. Skim ini disarankan oleh Perdana Menteri semasa pembentangan Belanjawan 2010 dengan jumlah keseluruhan kewangan sebanyak RM1.5 bilion.

S: Adakah SKTH merupakan geran atau pinjaman?

J: SKTH merupakan pinjaman mudah yang disokong [...]

Q: Apakah Skim Pembiayaan I-Srikandi Financing Scheme yang ditawarkan oleh Amanah Ikhtiar Malaysia?

A: Skim Pembiayaan Ikhtiar Rezeki Srikandi yang berasaskan konsep “fast track” adalah merupakan satu skim yang diperkenalkan kepada sahabat yang mempunyai potensi projek yang berjaya dan berdaya maju. Skim ini merupakan satu era percubaan yang bertujuan untuk memberi segala kemudahan kredit kepada sahabat tanpa [...]

Q: Apakah Skim Pembiayaan I-Mesra?

A: Skim Pembiayaan I-Mesra merupakan skim asas kepada pembiayaan AIM. Skim ini ditawarkan bermula dari pembiayaan pertama dengan jumlah maksima RM2,000 dan digunakan untuk membiayai projek ekonomi yang diyakini dapat memberi pulangan yang baik kepada Sahabat AIM tersebut.

Q: Apakah maklumat pembiayaan I-Mesra?

A: Maklumat pembiayaan I-Mesra adalah:

Had maksima pembiayaan ialah RM19,900 serta tertakluk [...]

Q: Apakah Skim Pembiayaan I-Wibawa?

A: Skim Pembiayaan Ikhtiar Rezeki Wibawa (I-Wibawa) merupakan satu skim pembiayaan yang ditawarkan kepada Sahabat yang sedang mengambil pembiayaan I-Mesra atau I-Srikandi. Skim ini diperkenalkan untuk memberi pinjaman yang mudah kepada Sahabat yang memerlukan tambahan modal untuk menjalankan projek secara bermusim atau peluang yang datang dalam tempoh masa yang singkat.

Q: Apakah maklumat [...]

Q: Apakah syarat garis pendapatan yang dibenarkan?

A: Garis pendapatan yang dibenarkan ialah pendapatan isirumah RM2,300 sebulan dan pendapatan per kapita RM460 sebulan.

Q: Apakah milik aset yang dibenarkan?

A: Pemilikan aset termasuk rumah, kereta dan tanah hendaklah tidak melebihi RM50,000. Pengiraan adalah dengan menjumlahkan nilai aset yang dimiliki.

Q: Apakah kewajiban saya sebagai Sahabat AIM?

A: Kewajiban anda sebagai [...]

Kemudahan Kewangan Yang Khusus Untuk Graduan

Kerajaan Malaysia menyalurkan peruntukan tambahan untuk Tabung Usahawan Siswazah [TUS] untuk menggalakkan lebih ramai lepasan Universiti menceburkan diri dalam bidang keusahawanan.

SME Bank telah berjaya melahirkan Usahawan Siswazah yang berjaya menyumbangkan pendapatan diri melalui perniagaan dan meningkatkan enjin pertumbuhan negara.

Dana ini merupakan pembiayaan mudah bagi memulakan perniagaan dalam sektor perkhidmatan dan perindustrian [...]

PKS (Perusahaan-perusahaan Kecil Sederhana) boleh memohon pinjaman –pinjaman mudah sehingga maksimum RM1juta yang dikendalikan oleh Bank SME bermula Januari 2012.

S1 Apa produk-produk yang ditawarkan oleh Bank SME? Bank SME menawarkan banyak produk-produk meluas bagi menampung PKS yang termasuk Pinjaman-pinjaman Perniagaan, Kontrak Kewangan dan Skim Kewangan Premis Perniagaan.

S2 Bagaimana PKS diklasifikasikan? PKS diklasifikasi mengikut saiz perniagaan Mikro, Perniagaan Kecil & [...]