Q: Apakah KAR1SMA?

A: KAR1SMA berdiri untuk Kebajikan Rakyat 1Malaysia.

Q: Siapakah yang boleh mendapat manfaat dari KAR1SMA?

A: Kanak-kanak, warga tua, warga OKU, balu polis dan askar, dan komuniti.

Q: Apakah fokus utama program ini?

A: Fokus KAR1SMA adalah untuk membangunkan masyarakat menerusi program bantuan kemasyarakatan secara holistik.

Q: Apakah kriteria kelayakan KAR1SMA?

A: Kriteria kelayakan KAR1SMA adalah seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia dan bermastautin di Malaysia
 • Pendapatan keluarga tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) semasa iaitu:
  • RM720 sebulan di Semenanjung Malaysia
  • RM830 sebulan di Sarawak
  • RM960 sebulan di Sabah
  • Golongan yang tidak berkemampuan dan berkeperluan berdasarkan kepada hasil siasatan yang dijalankan dengan mengambil kira faktor-faktor berikut bagi menentukan kelayakan bantuan:
   • Bilangan anak/tanggungan yang tinggal bersama dan berasingan (contohnya asrama, kolej, dan lain-lain);
   • Tahap ketidakupayaan ketua keluarga/ahli keluarga (contohnya keuzuran, sakit, kurang upaya, dan lain-lain);
   • Sokongan dari ahli keluarga;
   • Keadaan dan kelengkapan rumah berdasarkan keperluan keluarga; dan
   • Faktor-faktor lain yang munasabah serta boleh memberikan gambaran kedudukan kewangan dan perbelanjaan harian pemohon/keluarga.

Q: Apakah jenis bantuan yang diberikan oleh KAR1SMA?

A: Bantuan yang diberikan kepada setiap kategori adalah seperti berikut:

Kanak-kanak

 • Bantuan kewangan
 • Perkhidmatan di institusi
 • Bantuan komuniti
 • Kaunselling

Warga Tua

 • Bantuan kewangan
 • Perkhidmatan di institusi
 • Pusat Jagaan Harian
 • Ziarah dan Bantu

OKU

 • Kad pendaftaran OKU
 • Bantuan kewangan
 • Insentif OKU Produktif
 • Perkhidmatan di institusi
 • Pemulihan dalam komuniti
 • Job Coach
 • Ziarah dan Bantu

Balu Polis dan Askar

 • Bantuan kewangan / Geran pelancaran

Komuniti

 • Bantuan kewangan
 • Pembangunan keupayaan pertubuhan sukarelawan kebajikan dan komuniti
 • Bantuan Am
 • Latihan kemahiran I-Kit
 • Pemeriksaan kesihatan
 • Jejari Bestari

Sumber