Pertumbuhan pengeluaran ditetapkan untuk mengatasi pertumbuhan penggunaan dalam sektor minyak Malaysia kerana ramalan permintaan positif bagi minyak di rantau Asia, kata Ernst & Young dalam 5 Jun 2013 laporan mengenai minyak, gas dan tenaga (OGE) sektor.

“(Walau bagaimanapun,) permintaan domestik bagi minyak akan menafikan dengan penghapusan subsidi minyak dan beralih ke arah loji janakuasa arang batu,” katanya.

Ernst & Young meramalkan bahawa trend pertumbuhan dibalikkan bagi gas, di mana pertumbuhan penggunaan akan melebihi pertumbuhan pengeluaran dalam negeri. Ini kerana harga gas Malaysia terus menjadi yang terendah di Asean dan gas kekal sebagai bahan api tenaga pilihan oleh syarikat-syarikat kuasa.

Ernst & Young berkata unjuran pertumbuhan masa hadapan Malaysia dalam OGE disokong oleh pelbagai inisiatif dan insentif kerajaan, serta pelaburan sektor swasta yang besar dalam sektor OGE dan subsektor.

Pada 29 Mac, 2013, tiga insentif baru telah diperkenalkan untuk membangunkan lapangan minyak kecil di Malaysia. Dua insentif lain yang diumumkan dalam Bajet 2013, bertujuan untuk menggalakkan transformasi Malaysia daripada pengeluar kepada pusat perdagangan bersepadu global untuk minyak dan gas.

Kemudian terdapat Insentif Global Untuk Dagangan (GIFT) program yang bertujuan untuk menggalakkan syarikat-syarikat perdagangan antarabangsa, khususnya orang-orang yang perdagangan produk-produk yang berkaitan dengan petroleum, untuk menggunakan Malaysia sebagai pangkalan serantau mereka untuk penyimpanan dan operasi perdagangan. Program ini juga bertujuan untuk mengembangkan dan mengukuhkan rantaian nilai hiliran industri minyak dan gas di negara ini.

Hari ini, Malaysia menghasilkan hampir 2% daripada gas asli di dunia. Ia beroperasi gas (LNG) Kemudahan semulajadi yang banyak cecair dan menyediakan kira-kira 13% daripada eksport LNG di dunia, sebahagian besarnya dijual ke Jepun, Korea Selatan dan Taiwan.

Rizab minyak Malaysia kini disenaraikan sebagai yang ketiga terbesar di rantau Asia Pasifik selepas China dan India. Malaysia adalah pengeksport bersih minyak dan gas dengan hampir 40% daripada jumlah pendapatan Malaysia berasal dari sumber-sumber petroleum.

Ernst & Young berkata bahawa dalam jangka sederhana, permintaan minyak dunia dijangka meningkat pada kadar 1.5% setiap tahun, didorong oleh permintaan daripada negara-negara membangun. Pertumbuhan penggunaan di negara-negara membangun dijangka menjadi sederhana dalam jangka masa panjang sebagai ekonomi mereka matang, apabila subsidi dihapuskan dan sebagai bahan api lain menembusi campuran bahan api mereka, terutamanya gas asli.

“Pertumbuhan Global dalam permintaan minyak akan kekal jauh di bawah pertumbuhan keluaran dalam negara kasar, mencerminkan peningkatan kecekapan dalam pengangkutan kenderaan – sebahagiannya disebabkan oleh tekanan alam sekitar untuk mengurangkan pengeluaran, terutamanya di negara-negara OECD.

“Dari segi bekalan, bekalan minyak bukan OPEC dijangka terus mendaki menaik, didorong oleh harga yang tinggi dan kemajuan dalam teknologi hulu membuka sempadan baru, sebagai contoh, luar pesisir air dalam dan cecair syal,” katanya.

sumber