1Malaysia Book Voucher

IPOH (Feb 16, 2013): Bantuan Rakyat 1Malaysia, 1Malaysia Bantuan Bekas Tentera (SVTB1M), 1Malaysia Bantuan Persekolahan dan 1Malaysia Baucer Buku (BB1M) pembayaran akan akan disiapkan menjelang akhir Mac, Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah katanya.

Setakat ini, beliau berkata orang-orang dari semua lapisan masyarakat telah menikmati empat inisiatif kerajaan yang bertujuan untuk mengurangkan beban kewangan [...]

Apakah Baucer Buku 1Malaysia?

Baucer Buku 1Malaysia atau Baucar Buku 1Malaysia (BB1M) adalah satu inisiatif oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) pada 2012 untuk membantu meringankan beban kewangan pelajar pengajian tinggi di seluruh Malaysia serta membantu pelajar-pelajar ini mendapat akses yang lebih baik kepada buku-buku dan alat tulis yang akan membantu mereka dengan pelajaran mereka.

Masa ini, peruntukan [...]