Amanah Ikhtiar Malaysia

Q: Apakah Skim Pembiayaan I-Srikandi Financing Scheme yang ditawarkan oleh Amanah Ikhtiar Malaysia?

A: Skim Pembiayaan Ikhtiar Rezeki Srikandi yang berasaskan konsep “fast track” adalah merupakan satu skim yang diperkenalkan kepada sahabat yang mempunyai potensi projek yang berjaya dan berdaya maju. Skim ini merupakan satu era percubaan yang bertujuan untuk memberi segala kemudahan kredit kepada sahabat tanpa [...]

Q: Apakah Skim Pembiayaan I-Mesra?

A: Skim Pembiayaan I-Mesra merupakan skim asas kepada pembiayaan AIM. Skim ini ditawarkan bermula dari pembiayaan pertama dengan jumlah maksima RM2,000 dan digunakan untuk membiayai projek ekonomi yang diyakini dapat memberi pulangan yang baik kepada Sahabat AIM tersebut.

Q: Apakah maklumat pembiayaan I-Mesra?

A: Maklumat pembiayaan I-Mesra adalah:

Had maksima pembiayaan ialah RM19,900 serta tertakluk [...]

Q: Apakah Skim Pembiayaan I-Wibawa?

A: Skim Pembiayaan Ikhtiar Rezeki Wibawa (I-Wibawa) merupakan satu skim pembiayaan yang ditawarkan kepada Sahabat yang sedang mengambil pembiayaan I-Mesra atau I-Srikandi. Skim ini diperkenalkan untuk memberi pinjaman yang mudah kepada Sahabat yang memerlukan tambahan modal untuk menjalankan projek secara bermusim atau peluang yang datang dalam tempoh masa yang singkat.

Q: Apakah maklumat [...]

Q: Apakah syarat garis pendapatan yang dibenarkan?

A: Garis pendapatan yang dibenarkan ialah pendapatan isirumah RM2,300 sebulan dan pendapatan per kapita RM460 sebulan.

Q: Apakah milik aset yang dibenarkan?

A: Pemilikan aset termasuk rumah, kereta dan tanah hendaklah tidak melebihi RM50,000. Pengiraan adalah dengan menjumlahkan nilai aset yang dimiliki.

Q: Apakah kewajiban saya sebagai Sahabat AIM?

A: Kewajiban anda sebagai [...]

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah memperuntukkan RM1 juta untuk 200 peserta AZAM Niaga dan AZAM Khidmat di Raub, Pahang.

Menteri Pelancongan Datuk Seri Dr Ng Yen Yen berkata peruntukan yang telah diberikan di bawah Program Kebajikan Rakyat 1Malaysia (KAR1SMA) untuk menyediakan start-up kit untuk peserta dari isirumah berpendapatan rendah.

Ini akan membolehkan mereka menceburi bidang [...]