financing

Q: Apakah Skim Pembiayaan I-Wibawa?

A: Skim Pembiayaan Ikhtiar Rezeki Wibawa (I-Wibawa) merupakan satu skim pembiayaan yang ditawarkan kepada Sahabat yang sedang mengambil pembiayaan I-Mesra atau I-Srikandi. Skim ini diperkenalkan untuk memberi pinjaman yang mudah kepada Sahabat yang memerlukan tambahan modal untuk menjalankan projek secara bermusim atau peluang yang datang dalam tempoh masa yang singkat.

Q: Apakah maklumat [...]

Q: Apakah syarat garis pendapatan yang dibenarkan?

A: Garis pendapatan yang dibenarkan ialah pendapatan isirumah RM2,300 sebulan dan pendapatan per kapita RM460 sebulan.

Q: Apakah milik aset yang dibenarkan?

A: Pemilikan aset termasuk rumah, kereta dan tanah hendaklah tidak melebihi RM50,000. Pengiraan adalah dengan menjumlahkan nilai aset yang dimiliki.

Q: Apakah kewajiban saya sebagai Sahabat AIM?

A: Kewajiban anda sebagai [...]