S: Apakah Skim Kewangan Teknologi Hijau?

J: Skim Kewangan Teknologi Hijau (SKTH) ialah skim kewangan istimewa diperkenalkan oleh kerajaan untuk menyokong pertumbuhan/perkembangan Teknologi Hijau (TH) di Malaysia. Skim ini disarankan oleh Perdana Menteri semasa pembentangan Belanjawan 2010 dengan jumlah keseluruhan kewangan sebanyak RM1.5 bilion.

S: Adakah SKTH merupakan geran atau pinjaman?

J: SKTH merupakan pinjaman mudah yang disokong [...]