KAR1SMA

KUALA LUMPUR: Lebih ramai orang mendapat manfaat melalui 1Azam Program “Membasmi Kemiskinan” yang diperkenalkan oleh kerajaan pada tahun 2010 untuk meningkatkan taraf hidup penduduk bandar, terutamanya golongan berpendapatan rendah.

Melalui bantuan Azam Niaga (Perniagaan), para peserta telah dilatih dan dibimbing melalui pendekatan sosio-ekonomi dan inovatif untuk memilih perdagangan mereka yang berminat untuk berdasarkan [...]

PADA 2012, kerajaan telah menyediakan sebanyak RM33.2 bilion subsidi untuk meringankan beban rakyat, dan ini termasuk RM17 juta untuk petroleum, bantuan pendidikan (RM6.6 bilion), kebajikan (RM3.2 bilion) dan elektrik (RM1.8 bilion).

Walau bagaimanapun, subsidi, yang bertujuan untuk membantu rakyat dalam kurungan berpendapatan rendah, sedang dinikmati oleh setiap rakyat Malaysia tunggal, multi-jutawan sampai ke buruh dan petani.

Untuk [...]

Kerajaan serius tentang membantu mereka yang memerlukan telah memperuntukkan RM1.4 bilion tahun ini bagi Program Kebajikan Rakyat 1Malaysia (KAR1SMA), untuk memperbaiki nasib mereka.

Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Heng Seai Kie berkata program yang akan memberi manfaat kepada lebih daripada 500,000 bandar dan luar bandar yang miskin dan berkeperluan bertujuan pada akhirnya membasmi [...]

Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menggesa sektor awam dan swasta untuk menyediakan peluang pekerjaan bagi orang kurang upaya supaya mereka dapat menjalani kehidupan yang bangga dan bermaruah.

Beliau berkata kumpulan ini perlu diberi peluang untuk memperbaiki diri mereka supaya mereka tidak mengguna kekurangan mereka untuk mencari simpati, tetapi sebaliknya membuktikan bahawa mereka juga mampu [...]

Ketua Puteri UMNO, Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin berkata rakyat kini menikmati pelbagai bentuk bantuan yang diberikan oleh kerajaan sebagai hasil daripada proses transformasi dan penambahbaikan yang dibuat oleh kerajaan untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat.

“Bantuan seperti BR1M, KR1M, KAR1SMA, Menu 1Malaysia, PR1MA dan Skim Amanah Rakyat 1Malaysia telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib [...]

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah memperuntukkan RM1 juta untuk 200 peserta AZAM Niaga dan AZAM Khidmat di Raub, Pahang.

Menteri Pelancongan Datuk Seri Dr Ng Yen Yen berkata peruntukan yang telah diberikan di bawah Program Kebajikan Rakyat 1Malaysia (KAR1SMA) untuk menyediakan start-up kit untuk peserta dari isirumah berpendapatan rendah.

Ini akan membolehkan mereka menceburi bidang [...]

Q: Apakah KAR1SMA?

A: KAR1SMA berdiri untuk Kebajikan Rakyat 1Malaysia.

Q: Siapakah yang boleh mendapat manfaat dari KAR1SMA?

A: Kanak-kanak, warga tua, warga OKU, balu polis dan askar, dan komuniti.

Q: Apakah fokus utama program ini?

A: Fokus KAR1SMA adalah untuk membangunkan masyarakat menerusi program bantuan kemasyarakatan secara holistik.

Q: Apakah kriteria kelayakan KAR1SMA?

A: Kriteria kelayakan KAR1SMA adalah seperti berikut:

Warganegara Malaysia [...]