Kementerian Sumber Manusia hari ini melancarkan buku mengenai garis panduan yang diguna pakai dalam penentuan persoalan keilatan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso).

Menterinya, Datuk Seri Richard Riot Jaem berkata, garis panduan itu juga diguna pakai oleh jemaah doktor dalam membuat keputusan berkaitan taksiran hilang upaya bagi kemalangan dan penyakit pekerjaan pencarum.

Buku bertajuk ‘Guidelines on Impairment and [...]