SME loan

PETALING JAYA: Bank SME telah menjadi salah satu kuasa memandu di belakang perusahaan kecil dan sederhana Malaysia (PKS) untuk meneroka selera global yang semakin meningkat bagi produk halal.

Pasaran makanan dan bukan makanan halal global dianggarkan kira-kira AS $ 2.1 trilion (RM6.55 trilion) setahun, sesuatu yang menarik bukan Islam ke dalam industri untuk membekalkannya.

SME Bank baru-baru [...]

S: Apakah Skim Kewangan Teknologi Hijau?

J: Skim Kewangan Teknologi Hijau (SKTH) ialah skim kewangan istimewa diperkenalkan oleh kerajaan untuk menyokong pertumbuhan/perkembangan Teknologi Hijau (TH) di Malaysia. Skim ini disarankan oleh Perdana Menteri semasa pembentangan Belanjawan 2010 dengan jumlah keseluruhan kewangan sebanyak RM1.5 bilion.

S: Adakah SKTH merupakan geran atau pinjaman?

J: SKTH merupakan pinjaman mudah yang disokong [...]