Women Entrepreneurs

Q: Apakah Skim Pembiayaan I-Srikandi Financing Scheme yang ditawarkan oleh Amanah Ikhtiar Malaysia?

A: Skim Pembiayaan Ikhtiar Rezeki Srikandi yang berasaskan konsep “fast track” adalah merupakan satu skim yang diperkenalkan kepada sahabat yang mempunyai potensi projek yang berjaya dan berdaya maju. Skim ini merupakan satu era percubaan yang bertujuan untuk memberi segala kemudahan kredit kepada sahabat tanpa [...]

Q: Apakah Skim Pembiayaan I-Wibawa?

A: Skim Pembiayaan Ikhtiar Rezeki Wibawa (I-Wibawa) merupakan satu skim pembiayaan yang ditawarkan kepada Sahabat yang sedang mengambil pembiayaan I-Mesra atau I-Srikandi. Skim ini diperkenalkan untuk memberi pinjaman yang mudah kepada Sahabat yang memerlukan tambahan modal untuk menjalankan projek secara bermusim atau peluang yang datang dalam tempoh masa yang singkat.

Q: Apakah maklumat [...]