KUCHING: Persatuan Miskin Bandar Kuching (SKUP) akan membantu kira-kira 200 individu yang miskin membina kemahiran melalui program 1Azam untuk bekerja sendiri.

Kebajikan, Wanita dan Pembangunan Keluarga Kementerian mensasarkan pendapatan tambahan RM300 sebulan untuk menambah pendapatan isi rumah di tamat latihan.

Kerja adalah laluan terbaik daripada kemiskinan dan pembangunan kemahiran yang penting untuk kehidupan yang mapan, Menterinya Datuk Fatimah Abdullah berkata, semalam.

“Ramai orang dewasa luar bandar kekurangan kemahiran asas yang mempunyai masalah yang lebih besar mencari pekerjaan di bandar dan dengan itu dihalang daripada berjaya,” kata Fatimah.

“Jadi, kita bertujuan untuk memberi kuasa kepada orang-orang dari golongan miskin dan lemah bahagian masyarakat melalui latihan masa terikat untuk membawa mereka di atas garis kemiskinan,” katanya.

Program 1Azam, tertumpu kepada membantu golongan miskin luar bandar dan orang-orang di kawasan pedalaman sebelum ini, telah berkembang ke kawasan bandar selepas menyedari keperluan untuk membuat kemajuan yang sama dalam membanteras kemiskinan.

“Kami berharap untuk membuat kerja-kerja migrasi bagi orang-orang miskin dengan membantu mereka merealisasikan impian mereka untuk kehidupan yang lebih baik untuk keluarga mereka,” katanya.

Terdahulu Fatimah menyaksikan majlis menandatangani Perjanjian Sewa yang, Perjanjian Pengurusan dan Perjanjian Latihan Pusat Latihan Kampung Kudei di pejabat SKUP dalam Persatuan Pusat Ekumenikal Kristian Gereja Sarawak di Jalan Stampin.

Fatimah berkata kerjasama itu merupakan satu lagi pencapaian penting bagi kementerian dalam usaha untuk membasmi kemiskinan.

SKUP telah diamanahkan untuk melaksanakan projek ini dengan latihan yang akan dijalankan di Pusat Latihan Kampung Kudei di Jalan Nanas Barat.

Mereka akan terus memantau dan menilai kemajuan peserta dari semasa ke semasa walaupun selepas tamat latihan untuk memastikan pendapatan mereka telah bertambah baik.

Para peserta, kebanyakan daripada mereka adalah wanita yang dipilih daripada senarai eKasih, akan dilatih dalam bidang jahitan asas dan kemahiran penaik.

“Kedua-dua kemahiran boleh memberikan pendapatan yang baik dalam jangka masa panjang, terutama pada musim perayaan,” kata Fatimah.

Kumpulan pertama 50 peserta akan memulakan latihan bulan ini manakala selebihnya diambil dalam tempoh beberapa bulan akan datang.

Fatimah berkata pelaksanaan program ini akan memerlukan penyertaan yang sama dari pihak-pihak berkepentingan yang berkenaan.

“Sebagai tambahan bagi KPI kementerian saya, penambahbaikan telah dibuat untuk program 1Azam untuk memastikan keberkesanannya ..

“Selain daripada 16 agensi-agensi pelaksana yang dilantik, kami telah termasuk pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan badan-badan korporat untuk membantu menjalankan program-program latihan,” katanya.

Fatimah menasihatkan peserta untuk mempunyai sikap yang betul dan ketabahan untuk berjaya.

“Dengan bantuan daripada kerajaan, mengambil kesempatan ini untuk belajar sebanyak mungkin dan membantu diri anda dan melarikan diri keluarga kamu dari kemiskinan dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi,” katanya.

Di samping itu, peserta akan dibekalkan dengan alat-alat yang mereka perlukan dan dana untuk keluar daripada kemiskinan memulakan.

Sesetengah 7,500 orang yang berdaftar di bawah eKasih telah dipilih untuk program 1Azam tahun ini.

Sehingga Disember tahun lalu, sebanyak 18,400 orang telah mendapat manfaat daripada program ini sejak pelaksanaannya pada tahun 2010.

Pada 8 Mac tahun ini, eKasih mencatatkan sejumlah 86.889 orang, yang mana 20.717 adalah daripada golongan miskin tegar, miskin dan 26.616 15,382 terdedah miskin.

Kerajaan persekutuan telah memperuntukkan sejumlah RM111 juta bagi pelaksanaan dan pentadbiran program 1Azam di negeri ini.

Turut hadir ialah Pengerusi SKUP Peter Wong, Setiausaha Tetap Kementerian Kebajikan, Wanita dan Pembangunan Keluarga, Rodziah Morshidi dan SUPP Batu Lintang pengerusi cawangan Sih Hua Tong.

sumber