JOHOR BAHRU: SME Bank Bhd berharap untuk menyelesaikan pembayaran peruntukan RM50mil daripada Kerajaan bagi Tabung Usahawan Muda (YEF) menjelang September kepada 700 penerima di seluruh negara.

Naib presiden dan ketua perbankan Abd Karim Ahmad berkata ia telah menerima 42 permohonan untuk skim untuk kini dan akan mengagihkan RM5 juta kepada mereka.

Beliau berkata bahawa menjelang April, bank [...]